2016 m. Riešės bendruomenės sporto žaidynių NUOSTATAI

I. Tikslas ir uždaviniai

1. Riešės bendruomenės ir Riešės Gimnazijos tradicijų puoselėjimas.

2. Draugiškų ryšių plėtojimas tarp Riešės bendruomenės, Gimnazijos bendruomenės ir kitų bendruomenių narių ir jų šeimos narių.

3. Aktyvaus turiningo laisvalaikio organizavimas.

4. Sveikatos ir sportinių galių stiprinimas.

II. Laikas ir vieta

Riešės Gimnazijos teritorija 2016 m. Gegužės mėn. 14-15 dienomis.

III. Vadovavimas ir vykdymas

1. Riešės bendruomenės sporto žaidynes organizuoja ir vykdo bendruomenės kultūros ir sporto komiteto nariai, Riešės gimnazijos atstovai.

2. Organizatoriai paskirs Vyr. teisėją ar teisėjų kolegiją, kurie skirs teisėjus pagal sporto šakas. Į Teisėjus bus prašoma deleguoti atstovus iš dalyvaujančių komandų. Kilus ginčui galutinis žodis bus suteikiamas Vyr. teisėjui arba teisėjų kolegijai.

3. Sekretoriatas suformuojamas iki 2015 m. gegužės mėn. 10 d.. Atsakingi asmenys : Jolanta Rimkevičienė

IV. Dalyviai ir paraiškos

1. Riešės bendruomenės sporto žaidynėse dalyvauja jos nariai ir šeimos nariai, Riešės gimnazijos bendruomenės nariai

2. Žaidynių dalyvių amžius nesvarbus.

3. Žaidynėse neleidžiama dalyvauti aukšto meistriškumo sportininkams: Lietuvos

2015 m. čempionatų dalyviams, nacionalinių rinktinių nariams ir šalies sporto šakų lygų žaidėjams.

4. Preliminarias paraiškas dėl dalyvavimo žaidynėse, nurodant komandines sporto šakas, kuriose dalyvaus komanda, komandos pavadinimą, vadovo vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis pateikia kultūros ir sporto komitetui iki 2016 m. gegužės 10 d. el. paštu grazinainfo@gmail.com. Tel. pasiteiravimui 8 614 20545

5. Komandų vadovai tiesiogiai atsako už dalyvių bei jų sirgalių saugumą, drausmę ir organizuotumą varžybų metu. Žaidynių dalyviai savo iniciatyva pasitikrina sveikatą ir už ją atsako. Komandos turi pasirūpinti savo komandos atributika.

6. Varžybų dieną komandos vadovai programoje numatytu laiku informuoja organizatorius apie komandos atvykimą/ neatvykimą.

V. Riešės sporto žaidynių finansavimas

Rėmėjai ir bendruomenės narių mokesčiai.

VI . Varžybų programa

Bus paskelbta iki 2016 m. gegužės mėn. 13 d. www.musuriese.lt ir facebook grupėje „Riešės gyventojų puslapis“ ir grupėje „Riešės renginiai“ Programoje bus numatytas žaidynių uždarymas ir atidarymas, preliminarus apdovanojimų laikas

VII. Atskirų sporto šakų programa

1. Komandinės sporto šakos:

1.1. Krepšinis 3 x 3 (komandų registracija į krepšinį bus stabdoma, kai bus surinkta 16 komandų)

Žaidžiama vienoje krepšinio aikštelės pusėje į vieną krepšį. Žaidžiama Gimnazijos sporto salėje arba lauko aikštelėje. Komandų sudėčiai reikalavimų nėra. Rungtynių trukmė - 10 min. Laikas nestabdomas.

1.1.1. Šeimų krepšinis ( Galima sudėtis: Tėtis ir du vaikai iki 12 m,; tėtis, mama ir vaikas iki 12 m.) 

1.2. Mini futbolas 5 x 5 Suagusiems (Komandų sudėčiai reikalavimų nėra. Jeigu oras tinkamas žaisti lauke, tai lauko aikštyne.)

Žaidžiami du kėliniai po 10 min.

1.2.1. Mini futbolas 5 x 5 Vaikams iki 14 m. (Komandų sudėčiai reikalavimų nėra. Jeigu oras tinkamas žaisti lauke, tai lauko aikštyne.)

1.3. Tinklinis 6 x 6 (Komandos mišrios – vyrų moterų . Žaidžiama Gimnazijos sporto salėje arba lauko aikštelėje.)

Komandos žaidžia iki 2 laimėtų setų (iki 20 taškų)

1.4. Kvadratas 6x6 ( tik pradiniu klasių vaikams)

1.5. „Bombėjaus lenktynės“ 6x6 vaikams iki 15 m. 

1.6. Virvės traukimas 6x6 (4 vyrai + 2 moterys)

1.7. Mini futbolas vaikams 5 x 5 (Komandų sudėčiai reikalavimų nėra. Jeigu oras tinkamas žaisti lauke, tai lauko aikštyne.)

2. Individualios rungtys: 

2.1. Šachmatai

2.2. Stalo tenisas ( grupės: vyrai, moterys, dvejetai, vaikai iki 14 m.) 

2.3. Smiginis

2.4. Rankų lenkimo varžybos (vyrų , moterų)

2.5. „Trikovė“ ( Kamuoliuko mėtimas, šuolis į tolį, bėgimas 60 m.) Amžiaus grupės : vaikai iki 10 m., vaikai nuo 10 iki 14, 15 m. ir vyresnio amžiaus dalyviai. Atsižvelgus į dalyvių skaičių vyresnio amžiaus grupės bus taip pat perskirtytos.

2.6. „Bėgimas aplink stadioną“ Vyrai ir berniukai 2 ratai aplink stadioną , mergino ir moterys 1 ratas. Amžiaus grupės : vaikai iki 10 m., vaikai nuo 10 iki 14, 15 m. ir vyresnio amžiaus dalyviai. Atsižvelgus į dalyvių skaičių vyresnio amžiaus grupės bus taip pat perskirstytos.

Šiemet planuojamos naujovės: Šaškės ir lauko tenisas (daugiau informacijos dar bus)

IX. Varžybų nugalėtojų nustatymas

Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią per visas varžybas surinktų taškų sumą.

Kiekvienos atskiros sporto šakos nugalėtojai bei prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles. Surinkus vienodų taškų sumą pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai įvairiose rungtyse iškovojo daugiau pirmų vietų.

X. Apdovanojimas

Riešės bendruomenės sporto žaidynių bendroje komandinėje įskaitoje apdovanojimas:

I – III vietos - diplomais, taure. Atskirų sporto šakų komandos-nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais, medaliais, prizais. Taip pat įteikiami rėmėjų įsteigti prizai už aktyvų dalyvavimą bei kitus nuopelnus.

XI. Pastaba

Į rungtynes neatvykusiai ar atsisakiusiai žaisti užregistruotoje rungtyje komandai skiriama bauda.

Gražina Zizienė

Tel.:  +370 614 20545