Lietuviškoji Riešės pagrindinė mokykla atidaryta 1992 metų rugpjūčio 29 dieną. Naujoji mokykla įsikūrė vaikų darželyje. Pirmasis mokyklos direktorius buvo Stepas Barevičius. Tuomet mokykloje mokėsi 66 mokiniai, dirbo 15 mokytojų. 1994-1995 m.m. Riešės pagrindinė mokykla tapo Riešės vidurine mokykla, o jai vadovauti pradėjo Stasė Civinskienė. Mokinių jau buvo daugiau – 121, juos mokė 17 mokytojų. 1995 m. birželio mėnesį Riešės vidurinės mokyklos baigimo atestatai buvo įteikti 1-ąjai abiturientų laidai.

Kasmet vis daugiau mokinių rinkosi šią mokyklą ir jubiliejinius 5-uosius savo gyvavimo metus mokykla pasitiko turėdama 154 mokinius ir 23 mokytojus. 1997 m. pradinių klasių mokiniai mokslo metus pradėjo dar nebaigtame statyti naujame mokyklos pastate. 1998 m. gegužės mėnesį statybos baigtos ir iškilmingai atidaryta naujoji Riešės vidurinė mokykla.

2005 metų gruodžio 16 dieną vyko iškilmingos trečiojo aukšto dalies atidarymas.

2009 m. vasario 19 d. Riešės vidurinė mokykla tapo Riešės gimnazija.

Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas.

Nuo 2010 m. lapkričio 23 d. Riešės gimnazijai vadovauja Lina Miliuvienė.            

2012 m. rugsėjo 1 d. atidarytas Riešės gimnazijos Bukiškių priešmokyklinio ugdymo skyrius, kuris įsikūrė Bukiškių žemės ūkio mokyklos patalpose (Mokyklos g. 1, Bukiškis, Avižienių sen., Vilniaus r.). Nuo 2013 m. sausio 2d. šiame skyriuje veikia mišraus amžiaus (3-6 metų) vaikų priešmokyklinio ugdymo grupė.

Plačiau apie gimnaziją: http://www.riesesgimnazija.lt