Vasarį skelbėme sveikatingumo mėnesiu, o kovas bus pilnas kūrybiškumo! Todėl į nemokamus užsiėmimus kviečiame visus nelankančius mūsų veiklų, bet norinčius jas lankyti. Net tris savaites, kovo 7-27 dienomis vaikams ir jaunimui skirtuose dailės, dainavimo, rankdarbių, šokių (lindyhopo, hip hop’o, šiuolaikinių, breakdance, pramoginių), muzikos klubo „Kietas“ užsiėmimuose galėsite apsilankyti nemokamai!

  • Jei „Kietame riešutėlyje“ lankai kūrybiškas veiklas – dailės, dainavimo, rankdarbių, šokių (lindyhop’o, hip hop’o, šiuolaikinių, breakdance, pramoginių), muzikos klubo „Kietas“ užsiėmimus – registruok 1 draugą/-ę nemokamiems apsilankymams pasirinktą savaitę, ir kovo 7-27 dienomis į Tavo užsiėmimus ateikite kartu!
  • Jei „Kietame riešutėlyje“ dar nieko nelankai – kovo 7-27 dienomis vieną savaitę nemokamai apsilankyk dailės, dainavimo, rankdarbių, šokių (lindyhop’o, hip hop’o, šiuolaikinių, breakdance, pramoginių), muzikos klubo „Kietas“ užsiėmimuose.

Kaip užregistruoti draugą/-ę arba save į „Kieto riešutėlio“ kūrybiškumo mėnesį?

Noriu užregistruoti draugą/-ę: rašyk adresu riese@lvjc.lt, nurodyk savo bei norimo užregistruoti draugo/-ės vardus, pavardes bei amžių, į kokią ir kada vyksiančią veiklą registruoji.

Noriu užregistruoti save: rašyk adresu riese@lvjc.lt, nurodyk savo vardą, pavardę bei amžių, į kokią ir kada vyksiančią veiklą registruojiesi.